Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Oct 12, 2018

Hansson och Freudenthal försöker förstå sig på balans i spel, säger åt folk att INTE googla "the Hallifax Hammer" och är nyfikna på tyskar som är italienare.

I avsnittet nämns:
A Few Acres of Snow
Twilight Imperium 3
Power Grid/Funkenschlag
Primordial Soup/Ursuppe
Agricola
Glass Road
Caverna
Magic
Advanced Squad Leader
Netrunner
Bausack
Neue Heimat/The Estates
Mea Culpa
Road to Canterbury
Brass
Tigris & Euphrates
Yellow and Yangtze
Brass: Birmingham
Last Train to Wensleydale
Age of Steam
Tempus
Triplanetary
Egizia
Leonardo da Vinci
Comuni
Grand Austria Hôtel
Lorenzo il Magnifico