Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Sep 22, 2023

Bitter är tematorsk på Sagan om ringen. Och blir sedvanligt upprörd.
Spel har spelats och året är 1999

I avsnittet nämns:
Magic the Gathering
Terraforming Mars
Planet Unknown
Between Two Cities
Tahuantinsuyu
Inca Empire
18Ireland
Ra
Bus
Way Out West
Caylus
Antiquity
Roads & Boats
Indonesia
The Great Zimbabwe
Ur: 1830 BC
Dominant Species