Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Sep 15, 2023

Farbror Bitter lurar ner farbror Mindy i brädspelshålan för allvarligt samtal!
Farbror Tysk lyssnar i stillhet.


I avsnittet nämns:
Magic the gathering
Ticket to ride
Twilight inscription
The field of the cloth of gold
Munchkin
Tribes
Samurai