Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Sep 8, 2023

Farbror Tysk vill förstå vad farbror Bittter menar med beslut. Det kanske blir tydligare, troligen inte.
Sedan har det spelats spel och året är 1997.

I avsnittet nämns:
Zombicide Black Plague
Legends of Andor
Tichu
Lusen
Candyland
Magic the Gathering
Skat
Poker
18USA
Big Boss
18XX
Ursuppe/Primordial Soup
Urland
Eufrat & Tigris/Tigris and Euphrates
Samurai