Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Sep 1, 2023

Efter månaders frånvaro i etern är farbröderna åter med nya kränkta åsikter. Denna gång om sport.
Sedan har det spelats spel och vi har nåttt fram till 1996.

I avsnittet nämns:
27
Ringo
Rush M.D.
Kitchen Rush
Looping Louie
Pitchcar
Bausack
The Fuzzies
Monikers
Wavelength
Jenga
Fia med knuff
Radlands
DVONN
PÜNCT
Scottish Highland Whisky Race
MarraCash
GIPF
LYNGK
MATRX
YINSH
TZAAR
ZERTZ