Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Feb 24, 2023

Till minnet av att det är 40 år sedan första speldesignerträffen i Göttingen kommer här ett avsnitt om detta och Reinhold Wittig.

I avsnittet nämns:
Hui Spinne
Forum Romanum
Heimlich & Co./Top Secret Spies
Drakborgen
Kogge
Hansa Teutonica
Warhammer Mass Combat Role Playing Game
Scotland Yard
Mind Mgmt