Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Feb 17, 2023

Med dårars envishet försöker fabröderna åter förklara vad de tycker och inte tycker om tema i spel. Förmodligen blir ingen, inte ens de, klokare.
Spel har spelats och vi har nått fram till 1982.

I avsnittet nämns:
Robinson Crusoe
Pursuit for Glory
Paths of Glory
QE
Zombicide
Last Night on Earth: The Zombie Game
Above and Below
Tales of the Arabian Nights
Legacy of Dragonholt
War of the Ring
Lord of the Rings Confrontation
Legends of Andor
Brian Boru
Barrage
Orongo
Bamboleo
Bausack/Bandu
Waagemut
Sherlock Holmes Consulting Detective
Gumshoe
Rommel in the Desert
Napoléon: The Waterloo Campaign, 1815
EastFront
WestFront
MedFront
Hammer of the Scots
Europe Engulfed
Commands & Colors
Stratego
Richard III: The Wars of the Roses