Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Jan 20, 2023

Farbror Bitter har tagit del av YouTubeuniversitetets kunskaper och försöker applicera dem på brädspel. Farbror Tysk hjälper till så gott det går. Året är 1978.

I avsnittet nämns:

Undaunted: Stalingrad
War of the Ring
Wizard Extreme
Taverns of Tiefenthal
Quacks of Quedlingburg
Brewcrafters
Goldbräu
Manila
Container
Dos Rios
Big City
1848
1871 The Old Prince
Junta
Tales of the Arabians Nights
Highway to the Reich
Hungry Hungry Hippos