Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Dec 2, 2022

Nostalgin står som spön i backen när Bitter och Tysk paradoxalt nog samtalar om nyfikenhet.
Och året är 1974

I avsnittet nämns:

Deal with the Devil
Through the Ages
Uno
Rummikub
La Granja: No Siesta
Best Treehouse Ever
Starship Captains
Bureau of Investigation
Kingmaker
Wooden Ships & Iron Men
Diplomacy
Flat Top