Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Nov 18, 2022

Tysk introducerar Bitter för ett nytt begrepp inom brädspelsanalys. Bitter blir intresserad. Spel har spelats och året är 1972.

I avsnittet nämns:

Drakborgen
Awful Green Things from Outer Space
Formula D
Monopol
Svea Rike
Ostindiska kompaniet
Civilization
Axis and Allies
War! Age of Imperialism
Munchkin
Distant Suns
Elevensens
Ganz Schön Clever
Discordia
Peloponnes
Puerto Rico
Deus
Dominion
Kingsburg
Boggle
Letra-Mix
Richthofen's War
Wings of War
Blue Max
X-Wing
The Longest Day