Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Oct 21, 2022

Hansson och Freudenthal funderar på om brädspel är som musik. Eller om musik är som brädspel. Dessutom har de spelat spel och uppfunnit en ny lek.

I avsnittet nämns:
Shipyard
Bus
Patchwork
Agricola
Dominion
Glück Auf/Coal Baron
Hallertau
Torres
Lines of Action
Venture
Monad
Sleuth