Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Oct 7, 2022

Farbröderna diskuterar när det var bättre förr, om det fanns en tid före förr som inte var bättre och om det finns några regler att hålla sig till.
Sedvanligt förvirrat med andra ord.

I avsnittet nämns:

Settlers of Catan
Pit
Space Hulk
Awful Green Things from Outer Space
Talisman
Mutant Chronicles: Kampen om Citadellet
Auf Achse
Modern Art
Tyros
Yatzee
Taj Mahal
Hellas
Giganten
Global Warming
Torres
Die Baumeister von Arkadia
Paris
Porta Nigra