Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Sep 23, 2022

Farbror Bitter berättar om vad Gröne Gurun kommit fram till. Tysk och Bitter diskuterar å håller sedvanligt med varandra.
Tågspel har spelats.


I avsnittet nämns:
Barrage
Twilight Imperium 3rd Edition
Pax Renaissance
Confucius
1860
Magna Grecia
Carcassonne
Golem
Steam over Holland
1862
Pax Porfiriana
Pax Pamir
Container