Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Sep 16, 2022

Tysk är frustrerad över att han inte hinner med! Bitter tröstar. Sedan har det spelats fula spel som till och med farbröderna tycker är onödigt fula.

I avsnittet nämns:
Confucius
Magna Grecia
18XX