Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Sep 9, 2022

Farbror Bitter har kommit på lysande ideér. Farbror Tysk ifrågasätter ideérnas möjligheter. Gamla fula spel har spelats, men även nya fräscha.

I avsnittet nämns:
Den försvunna diamanten
Risk
Monopol
Die Fürsten von Florenz
Memory
Taj Mahal
Brass
Micro Macro Crime City
18XX
1830
Confucius
Age of Steam
Snowdonia
Santorini
Kappvändare/Turncoats
König von Siam
The King is Dead