Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Sep 2, 2022

Bitter och Tysk upprörs av saker som faktiskt inte är ett problem längre, men lite gnäll har väl aldrig skadat.


I avsnittet nämns:
The Bridges of Shangrila
Ys
Das Letzte Paradies
Monopol
Kinaschack
1830
18Mex
1880
Oranienburger Kanal
Die Glasstraße
Tales of the Northlands: The Sagas of Noggin the Nog
Pilgrim