Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Apr 22, 2022

Hansson & Freudenthal tar sig an svåra frågor gällande verkligheten. Det blir dystert och svårt. För att pigga upp har det spelats kortspel

I avsnittet nämns:
Labyrinth - The War on Terror
Wizard Extreme/7 Signum/Die Sieben Siegel/Zing/Sluff Off!
1817