Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Mar 18, 2022

Så var det åter dags för den tiden på året då Mäster Bitter lämnade sin trogne vapendragare Tysk och for söderöver.
Det var något med den sägensomspunna orten Rimforsa som lockade. Det var något med tåg och gråtande vuxna människor.
Tysk förstod sig inte riktigt på det hela, men gladde sig åt kamratens äventyr.

I avsnittet nämns:
18SJ
Folkhemmets järnvägar
1830
18Uruguay