Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Mar 25, 2022

Hansson och Freudenthal blir inspirerade av Brissman. Spel förklaras, diskuteras och slutligen kommer farbröderna fram till att det kanske INTE var bättre förr!

I avsnittet nämns:
1817
Churchill
1862
Puerto Rico
Twilight Imperium Third Edition
After the Flood (2008)
God's Playground (2009)
König von Siam (2007)
The End of the Triumvirate (2005)