Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Feb 18, 2022

Farbröderna förvirrar sig ner i kulturrelativistiska träsk och hittar eventuellt upp igen... vi får se.

I avsnittet nämns:
Uno
Agricola
Freedom:The Underground Railroad
This War of Mine
Revolution of 1828
Nanga Parbat
Biblios