Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Feb 4, 2022

Farbröderna kör full surmule och gnäller på allt och alla! De har aldrig varit lyckligare.

I avsnittet nämns:
Marvel Zombies
Zombicide Black Plague
Zombicide
Cthulhu: Death May Die
Dungeon Drop
Funkenschlag Zombies
Total War: Rome
Ark Nova/Arche Nova
Terra Mystica
Freie Fahrt/ Free Ride
Quacksalber von Quedlingburg
Root
An Infamous Traffic