Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Oct 22, 2021

Hansson och Freudenthal har spelat stort byteshandelsspel i jymden. Detta diskuteras med små utvikningar gällande människans svarta själsliga mörker.

I avsnittet nämns:

Catan
Traders of Genua
Chinatown
Civilization
Bohnanza
Pit
Sidereal Confluence
Diplomacy