Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Oct 15, 2021

Farbröderna förenas i en uppskattning av ett känt och ökänt tågspel.
Mycket räls blir det.

I avsnittet nämns:
Age of Steam
Steam
Railroad Tycoon
Railroads of the World
Brass Birmingham
Brass Lancashire
18XX
1830
Calico