Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Sep 24, 2021

Herrar Hansson och Freudenthal börjar i Göteborgsposten men hamnar snabbt, som seden kräver, i 18XX-träsket.

I avsnittet nämns:
Ticket to Ride
Schack
Grand Prix
Thunder Alley
1824
1882
1830
1829
1881
1853