Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Sep 17, 2021

Hansson funderar över vad saker och ting kostar, som den ekonom han är. Freudenthal är entusiastisk, som den ekonom han inte är.

I avsnittet nämns:
Schack
Bluffstopp