Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Sep 3, 2021

Hansson och Freudenthal funderar över varför allting har blivit så komplicerat. Och sedan blir allt luddigt. Svåra tider med andra ord.

I avsnittet nämns:

Descent
Tzolkin
Agricola
Funkenschlag
18XX
1817
Die Wiege der Renaissance
Nord