Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


May 28, 2021

Hansson och Freudenthal gästas av Bergsten i en diskussion instiftad av Thernström. Allmän förvirring med andra ord.

I avsnittet nämns:
504
Feierabend
Faiyum
Copycat/Fremde Federn
Dune Imperium
Dune
878 Vikings
Lost Ruins of Arnak
Beyond the Sun
Igel Ärgern/Tante Tarantel