Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


May 14, 2021

Bitter har övergivit Tysk (som sitter och gråter) och tagit sig ner till Rimforsa. Där vankas det tåg för hela slanten.

I avsnittet nämns:
Magic the Gathering
1846
18Chesapeake
18xx
1830
1829
1817
18Lilliput
City of the big shoulders
1822
1862
18USA
1889
1882 Assiniboia