Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Apr 30, 2021

Bitter och Tysk funderar över det här med appar till brädspel. När är det ok?
Sedan har det spelats spel.

I avsnittet nämns:
Through the Ages
Twilight Struggle
Nidavellir
18XX
World of Yo-Ho
Mansions of Madness 2nd Edition
Forbidden Waters
Pandemic Legacy Season 0
Space Alert