Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Apr 23, 2021

Tysk funderar över livets och podcastandets mening, kommer in på kickstarter, blir upprörd. Bitter försöker reda ut begreppen. Spel har spelats
Allt är som vanligt i GGGGs värld.

I avsnittet nämns:
Robinson Crusoe
Gloomhaven - Jaws of the Lion
Euroline-serien
Alea-serien
Puerto Rico
Agricola
Euphrat & Tigris
Carcassonne
Catan
Ticket to Ride
La Granja
Maya (2019)
Witness
Go