Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Apr 16, 2021

Bitter är bitter och håglös. Tysk försöker trösta och reda ut varför. Spel har spelats.

I avsnittet nämns:
18XX
Cantaloop - Breaking into Prison
Renature
Auf Achse