Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Mar 19, 2021

Tysk är upprörd och osammanhängande, Bitter försöker reda ut begreppen. Allt är som vanligt!

I avsnittet nämns:

Watergate
Twilight Struggle
Munchkin
Paths of Glory
Wild Blue Yonder
Rex - Final Days of an Empire
Dune
Twilight Imperium
Schack
13 Days
13 Minutes
Euphrat & Tigris
Gunkimono
Go
Glen More
Castle Rampage