Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Mar 12, 2021

Tysk är nyfiken på Bitters aversioner mot kort (igen) och fråga och fråga... Det blir som vanligt.

I avsnittet nämns:
Loopin' Louie
Magic the Gathering
Poker
Bridge
COIN
Schack
Confusion
Vändåtta
Skat
Agricola
Patiens
St Petersburg