Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Feb 19, 2021

Bitter och Tysk gästas av Skånsk och Taggad i ett fantastiskt dubbeldelat avsnitt. Del ett här och del två hos brädspelare emellan. Mycket nöje.

I avsnittet nämns:

Kolejka
Freedom - the Underground Railroad
Go
Battlestar Galactica
Gloomhaven
Legacy of Dragonholt
Arkham Horror 3rd Edition
Clank Legacy
Nemesis
Lord of the Rings
War of the Ring
Legends of Andor