Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Jan 22, 2021

Bitter har funderat kring om spel håller hela vägen, eller om de utvecklas åt fel håll. Tysk funderar kring rävar och kaniner.
En av de två har fått spela spel.

I avsnittet nämns:
1817
18USA
Schack
Go
Twilight Struggle
Through the Ages
Race for the Galaxy
Magic the Gathering
Campaign for North Africa
OCS
Agricola
DVONN
GIPF
TZAAR
TAMSK
Under Falling Skies