Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Jan 15, 2021

Bitter och Tysk inleder det nya året genom en förvirrad diskussion om vad saker är värt. Allt är som vanligt!

i avsnittet nämns:
18XX
Hamsterrolle
Bamboleo
Waagemut
Torres
Warhammer
Drakborgen
Monopol
Faiyum
Feierabend
Merkator
San Marco
Big Shot
Java