Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Dec 4, 2020

Farbröderna diskuterar om man kan vara för bra på att spela. Frågan är om de är bra nog för att diskutera...
Spel har spelats.

I avsnittet nämns:
Go
Schack
Haren & Sköldpaddan
Agricola
Power Grid/Funkenschlag
Hoity Toity/Adel Verpflichtet
18XX
Le Havre
Carcassonne
Monikers
Cairn
Zèrtz