Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Mar 20, 2020

Tysk är fundersam och saknar de gamla goda dagarna. Bitter försöker att trösta. Utöver detta har det körts spårvagn i Berlin.


I avsnittet nämns:
Blood Rage
Babylonia
Princes of Florence
Ra
Taj Mahal
Chinatown
Broom Service
Puerto Rico
Ragusa
DAK
Fia med Fusk
1881 - Berlin
18XX
Rolling Stock
Rollin Stock Stars
1830