Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Mar 6, 2020

Tysk har grämt sig i flera veckor över något som tidigare diskuterats, Bitter tröstar, spel har spelats. Med andra ord, wie Gewöhnlich...

I avsnittet nämns:
Hansa Teutonica
Snowdonia
Gaia Project
Five Tribes
5211
Half-Pint Heroes