Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Nov 29, 2019

Hansson och Freudenthal tar tag i de små rullande tingestar som vi kallar tärningar och undersöker vad de egentligen är bra för. Vidare har Freudenthal spelat Coop och Hansson tittat på geografi... Åsså har de hittat en tysk till.

I avsnittet nämns:
Formula D/Dé
Rallyman
Blood Bowl
Lusen
Patiens
Backgammon
Candyland
Runebound 2nd edition
Operational Combat Series
ASL
Risk
Twilight Imperium 4th, 3rd edition
Hellgame
Axis & Allies
Blood Bowl
Schack
Troyes
Praetor
Euphoria
Ruhrschifffart
Roll for the Galaxy
Quarriors
Robinsoe Crusoe
Rise of Queensdale
Dice Forge
Yatzee
King of Tokyo
Favor of the Pharao
Dice Throne
Ganz Schön Clever
X-Files Legendary Encounters
Firefly Legendary Encounters
Alien Legendary Encounters
Bond Legendary
Gheos