Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Nov 22, 2019

Hansson och Freudenthal har släpat med sig herr Bergsten ner i gruvan där de diskuterar kaos i spel.
Förvirrade drar de även upp sådant de diskuterat föregående vecka...
Vidare har de hittat ännu en tysk.

I avsnittet nämns:
18XX
Adrenaline
Rising Sun
Root
Ragusa
Ruhrschifffart
Agricola
Twilight Imperium 3 o 4
Age of Steam
Tammany Hall
Resistance
Irish Gauge
An Infamous Traffic
Supply Lines of the American Revolution
Chicago Express
Ginkgopolis
Carson City
Troyes
Black Angel
Tournay
Carson City the Card Game