Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Nov 20, 2020

En vaken lyssnare ville veta vad farbröderna tycker om flexibla slut. Det ville farbröderna med.
Om de kom fram till något återstår att se.

I avsnittet nämns:
Catan
Mogul
Alan´s Adventureland
Tahuantinsuyu
Tzolkin
Inca Empire
Shogi
Schack
Monopol
Root
Kemet
Nexus Ops
COIN
Talisman
Agricola
18XX
Alhambra
Roads & Boats
Carcassonne
Taluva