Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Aug 28, 2020

Tysk försöker förklara sin frustration över konstiga inlärningskurvor för Bitter. Tysk förvirrar sig själv. Bitter hjälper till.
Allt är som vanligt och spel har spelats.

I avsnittet nämns:
Terraforming Mars
Go
Schack
Twilight Struggle
Paths of Glory
Tigris & Euphrates
Samurai
Wingspan
Brass
AquaSphere