Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Aug 21, 2020

Efter en lugn och pandemisk sommar är eterns bittertyska radarpar åter i studion! Tågspel nämns!

I avsnittet nämns:
18XX
1824
1849
1844
1830
1881
1840 Vienna Tramways
My City
Pandemic Season 0
Rumble Nation
El Grande