Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Jun 12, 2020

Bitter och Tysk har kastat sig ut i sommarhagen och diskuterar väntan.


I Avsnittet nämns:

Sticheln/ Stick 'Em
18XX
Bunny Kingdom
Brass
My City