Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Feb 14, 2020

Tysk undrar varför fler och fler spel har 1-4 spelare. Måste man spela ensam? Bitter undrar också. Vidare har det spelats spel.


I avsnittet nämns:

The Hunters
Hornet Leader
Phantom Leader
Agricola
SpaceCorp: 2025-2300 AD
Tapestry
Wingspan
Takenoko
Super Motherload
Otys
Best Treehouse Ever
Mice & Mystics
Vindication
Tales of the Northlands - The Saga of Noggin the Nog
Thebes
Glen More