Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Oct 11, 2019

Hansson och Freudenthal dryftar frågan om man kan tävla i spel, talar om spel de har spelat och har hittat en extremt otysk tysk som inte är tysk.


Catan
Carcassonne
Schack
Go
Blood Bowl
Netrunner
Magic the Gathering
18XX
1830
Win Lose Banana
Viral
Pax serien
High Frontier
Gangster
1848
RoboRally
King of Tokyo
Bunny Kingdom