Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Mar 29, 2019

Hansson och Freudenthal tar på sig myskoftorna och kastar sig in i de lagoma betygens land. Vidare har de en okänd tysk

I avsnittet nämns:

Newton
18XX
Fearsome Floors/Finstere Flure
Pioneers
Ticket to Ride
K2
Fresh Fish/Frischfisch
Age of Steam
Ceylon
Bunny Kingdom
Taluva
Innovation
Mottainai
Glory to Rome
Eminent Domain
Race for the Galaxy
Isle of Trains
Crusaders: Thy Will be Done
Trajan
Terra Prime