Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Nov 9, 2018

Hansson och Freudenthal blir lite mer än lovligt tramsiga över fingerfärdighetsspel och diskuterar även något förvirrat två tyskar de är nyfikna på. Dessa tyskar är dessutom inte tyska.

I avsnittet nämns:
Crokinole
Pitchcar
Ricochet Robots
Swish
Catch the Moon
Junk Art
Bausack/Bandu
Bamboleo
Hamsterrolle
Ascending Empires
Catacombs 3rd edition
Mansions of Madness
Catacombs Conquest
Rampage/Terror in Meeple City
Doctor Panic
Cryptid
Tobago
The Bloody Inn
Escape, Curse of the Temple
Santa Maria
Doodle City
Mangrovia
Automania
Capital Lux