Preview Mode Links will not work in preview mode

Bitter och Tysk - en podcast om brädspel


Oct 19, 2018

I ett något förvirrat avsnitt diskuterar Hansson och Freudenthal elitism inom brädspelshobbyn, diskuterar gemensamma upplevelser samt hyllar en bortglömd tysk

I avsnittet nämns:

Uno (som vanligt)
Bohnanza (som vanligt)
GW's Brott
Taluva
Fluch der Mumie
Pyramid of Pengqueen
Monopol
North American Railways
King is Dead
König von Siam
Lost Expedition
Singapore
Mogul
18xx
Mah-jongh
Richelieu
Die Macher
A la Carte
Was Sticht?
S:t Petersburg
Carcassonne